Mads & Designpanelet

  Mads & Designpanelet

  Den kendte radiovært Mads Steffensen har skiftet sit Monopol ud med et Designpanel, når han kommer til Kolding i forbindelse med Design Week Kolding i uge 22.

  Som en del af verdens største designproces kan 200 af Koldings borgere nu blive inddraget i processen på yderst utraditionel vis. Det kan de, når radioværten Mads Steffensen sidder for bordenden som han plejer, men med en række dilemmaer som kommunens designkonsulenter har fundet i forbindelse med deres undersøgelser ude blandt kommunens borgere.

  Panelet vil, du over 3 lokale deltagere, bestå af  “Den store blærerøv” Mads Christensen og fremtidsforsker Liselotte Lyngsø.

  Bemærk: Det er gratis at deltage, men du skal bestille billet.

  Panelet kommer med deres faglige input og erfaringer, men gæsterne i salen på Comwell kan også give deres besyv med i løbet af debatten. Alle de svar og kommentarer der indgår i løbet af arrangement, bliver taget med i det videre arbejde med at udvikle velfærdsområdet i Kolding Kommune, hvor målet er at skabe sammenhæng og selvværd for de borgere, der har behov for hjælp fra kommunen.

  Et par af dilemmaerne eksempelvis:

  • Else er gift med Arne der har en demenssygdom. Arne vil gerne bo hjemme og kommunen mener også generelt, at det er bedst at borgerne bliver længst muligt i eget hjem.
   Men Else er ved at være udmattet og kørt helt ned, da Arne kræver en del hjælp og ”overvågning”. Else har frygtelig dårlig samvittighed over hun ikke kan klare det hele, og det er ikke rart at bede om hjælp – hun er flov over sine tanker – hvad gør Else??

   

  • Mette er mor til Lukas på 8 år. Mette har været arbejdsløs i noget tid, men igennem jobcenteret er hun nu endelig kommet i arbejde. Lukas er i udredning for ADHD – han har det dårligt, og det har forværret hans situation, at hans mor er startet på job. Så længe Lukas ikke er udredt for sine udfordringer kan handicaprådgivningen ikke hjælpe i hjemmet – hvad gør mor??

   

  • Signe er overvægtig og vil rigtig gerne tabe sig. Overvægten giver Signe et lavt selvværd. Kommunen har tilbudt hende træningsforløb og vægttabsforløb. Signe ved nu alt om, hvad der skal til for at tabe sig – hun skal spise sundt og dyrke motion, men det virker ikke. Signe taber sig ikke, selvom hun følger kommunens tilbud. Signe føler sig helt forkert – hvorfor kan hun ikke bare tage sig sammen? Skal hun fortsætte forløbet eller hvad skal hun gøre?

   

  • David har røget hash siden han var 11 år og taget hårde stoffer de sidste 6 år. Han har været hjemløs og kriminel. Det sidste 1 ½ år har han været i misbrugsbehandling på kommunens misbrugscenter – det har været en stor succes. David er nu clean og ude af kriminalitet. Kommunen har skaffet ham en bolig og han skal nu afslutte sin forløb. Det skræmmer David – så er han helt alene, han kan jo ikke opsøge sit gamle netværk, da de stadig tager stoffer og laver kriminalitet. Hans nye venner var jo blevet dem på misbrugscenteret. Hvad skal David gøre? Kommunen kan ikke hjælpe ham mere – han er færdigbehandlet og der står jo andre i kø for at få samme mulighed.

  Senior- og socialforvaltningen i Kolding Kommune har igangsat et større strategisk designprojekt, Selvværd og Sammenhæng. Set fra borgerens synspunkt er verden ikke delt op i sektorer, forvaltninger eller fagom­råder. En borger med flere udfordringer deler heller ikke disse udfordringer op i enkeltståen­de bidder – det er ét liv, som bliver bedre, når der er sammenhæng og helhed. Derfor har man haft 4 designere ude i marken for at snakke med borgerne om deres oplevelser i mødet med kommunen. Denne viden, danner udgangspunkt for udvikling af nye servicekoncepter, som skal imødekomme borgernes behov på en mere meningsfyldt måde.

  Vi tror på, at borgerne vil opleve en bedre ser­vice og få en bedre behandling, hvis vi sikrer, at borgerne møder tværfaglighed fremfor fler­faglighed. Dygtige medarbejdere skaber sam­menhæng og helhed som rækker ud over eget faglige perspektiv.

  Det er nogle af de dilemmaer der er fremkommet i første fase af designprocessen, som vil være omdrejningspunktet i ”Mads & Designpanelet”.

  Arrangementet finder sted den 1. juni kl. 19 – 21 på Comwell Kolding.

  Der vil være mulighed for køb af drikkevarer i forhallen fra kl. 18.00 – dørene åbnes kl. 18.30.

  Arrangementet er gratis, men der påkræves fremvisning af billet i døren.

  Comwell Kolding, Skovbrynet, Kolding, Danmark
  01/06, 19:00 - 21:00

  Hostet af